MENU
REGULAMIN & PUNKTACJA


REGULAMIN

PUCHAR RONDO BABKA TEAM

UDZIAŁ:

W punktowanym treningu może wziąć udział każdy kolarz, jedynym warunkiem jest respektowanie poniższych postanowień:

Każdy zawodnik ma swobodę wyboru trasy:

1. "NASIELSK" tylko na tej rundzie będą przyznawane punkty (chyba, że cała grupa zgodnie wybierze inną trasę [inną niż "POMIECHÓWEK" - w przypadku gdy cała grupa wybierze trasę "POMIECHÓWEK" to wszyscy mają punkty z tej trasy)

Na tej trasie zawodnicy zdobywają punkty w formule „OPEN” do oddzielnych klasyfikacji (Open I ; Open II) generalnych Pucharu Rondo Babka Team.

Na tej trasie punktuje tylko 10 zawodników.

2. "POMIECHÓWEK” tylko na tej rundzie będą przyznawane punkty (chyba, że cała grupa zgodnie wybierze inną trasę)

Na tej trasie zawodnicy w kategorii "OPEN I" zdobywają punkty w formule „OPEN” Pucharu Rondo Babka Team.

Oznacza to, że na tej trasie w kategorii OPEN I zawodnik musi zająć miejsce od 1 do 10 przy czym zawodnicy z kategorii OPEN II są normalnie liczeni i jeżeli zajmą miejsce przed kolarzem z młodszej kategorii to spychają go na dalszą pozycję.
Na tym dystansie młodsi zawodnicy (pożej 40 LAT) nie zdobywają punktów do klasyfikacji generalnej, ale na mecie odbierają punkty starszym kolarzom (40 + LAT)

Na tej trasie zawodnicy w kategorii "OPEN II" zdobywają punkty w formule „50 + Lat” Pucharu Rondo Babka Team.

Oznacza to, że na tej trasie w kategorii OPEN II punktuje 10 zawodników niezaleznie od tego ilu kolarzy z kategorii OPEN I będzie przed nimi

Zawodnik startujący na przemiennie na obydwu trasach (Nasielsk i Pomiechówek) będzie zdobywał punkty do dwóch oddzielnych klasyfikacji na tych dystansach w w/w formułach.

PUNKTY:

1. miejsce = 100 pkt.
2. miejsce = 70 pkt.
3. miejsce = 50 pkt.
4. miejsce = 40 pkt.
5. miejsce = 36 pkt.
6.miejsce = 32 pkt.
7. miejsce = 28 pkt.
8. miejsce = 24 pkt.
9. miejsce = 20 pkt.
10. miejsce = 16 pkt.

PUNKTOWANE TRENINGI:

Odbywają się w każdą  niedzielę i święta (dni zaznaczone w kalendarzu na czerwono) w sezonie letnim.
Sezon letni trwa od końca marca, kiedy to czas zmienia się na letni do "przed przed" ostatniej niedzieli października - ZAKOŃCZENIE SEZONU ODBYWA SIE W NIEDZIELĘ - TYDZIEŃ PRZED ZMIANĄ CZASU

KATEGORIE WIEKOWE:

NASIELSK:

Open I – 15-49 Lat

Open II- 50 i więcej Lat

POMIECHÓWEK

Open I – 40-49 Lat

Open II- 50 i więcej Lat

Przebieg punktowanego treningu:

ZBIÓRKA:

Zawodnicy spotykają się o 9:00 przed CH Arkadia na rondzie Zgrupowania AK Radosław (dawne RONDO BABKA). Około 9:15 następuje start „honorowy”. W trakcie dojazdu do startu „ostrego” do grupy mogą dołączać się kolejni kolarze.

Dojazd do „STARTU OSTREGO”

Po starcie "honorowym" z Ronda Babka kolarze mają obowiązek jechać zwartą grupą w umiarkowanym tempie (przysłowiowe 30 km/h), aż dojadą do miejscowości Jabłonna. Tam za ostatnimi światłami przy zachowaniu szczególnej ostrożności następuje podział zawodników na 2 grupy.

Aby zawodnik był uwzględniony przy rozdawaniu punktów na mecie musi dołączyć się do grupy przed „STARTEM OSTRYM” przewidzianym dla danej trasy !

Trasa "POMIECHÓWEK

Zawodnicy, którzy wybrali tą trasę przy zachowaniu szczególnej ostrożności jadą prosto w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego i zaczynają ściganie (START OSTRY) na wysokości linii mety !

Trasa "NASIELSK

Zawodnicy, którzy wybrali tą trasę przy zachowaniu szczególnej ostrożności skręcają w prawo na Chotomów i zaczynają ściganie (START OSTRY) na szczycie wiaduktu!

GÓRSKA PREMIA

Na obydwu trasach usytuowana jest Górska Premia („GOŁAWICE II ”) na szczycie podjazdu w lesie.

Na premii pierwszych trzech zawodników zdobywa:

1. miejsce = 20 pkt.
2. miejsce = 10 pkt.
3. miejsce = 5 pkt.

Kolarze otrzymają punkty pod warunkiem zdobycia punktów na mecie (miejsce 1 – 10)

(każdy powinien sam upomnieć się o punkty)
(jeżeli zawodnik zdobędzie punkty na premii a nie zapunktuje na mecie to punkty przepadają i nie przechodzą na kolejnego kolarza)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODAWANIE PUNKÓW Z WYŚCIGÓW

Jeżeli jakiś wyścig koliduje z punktowanym treningiem i ktoś postanowi wziąć w nim udział to taka osoba otrzyma punkty za zajęte miejsce na danych zawodach. Pod uwagę brane są wyścigi szosowe ze startu wspólnego (z wyłączeniem kryteriów i wyścigów ulicznych) w następujących kategoriach:

Masters (kat "M20", M30, M40, M50, M60 +)

Elita, Orlik, Junior, Junior Młodszy

REGULACJE

Zawodnik, który chce mieć dopisane punkty wywalczone w  zawodach do klasyfikacji Rondo Babka Team musi "zapunktować" co najmniej w 10 treningach.
Zawodnik ma obowiązek "upomnieć" się o dopisanie punktów najpóźniej do piątku wypadającego przed przedostatnim punktowanym treningiem. Po tym terminie punktu nie zostaną dopisane.
Za zwycięstwo w wyścigu kolidującym z punktowanym treningiem  Rondo Babka Team  w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za zajęcie 2 miejsca 70 pkt za zajęcie 3 miejsca 50 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
Jeżeli dany wyścig nie posiada podziału na kategorie wiekowe to zawodnicy punktują OPEN (pierwsze 10 miejsc)

POD UWAGĘ BRANE SĄ NASTĘPUJĄCE IMPREZY:

Za wygranie imprezy rangi mistrzowskiej - Mistrzostwa Polski Masters (start wspólny) (organizowane przez Komisje Masters Polskiego Zwiazku Kolarskiego) w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje podwojona liczbe punktów. Za zajecie 1 miejsca 200 pkt. za zajecie 2 miejsca 140 pkt za zajecie 3 miejsca 100 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka az do 10 miejsca.

Za wygranie GRAND FONDO (UCI UEC PZKol) w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje liczbę punktów pomnożoną przez 1,5. Za zajęcie 1 miejsca 150 pkt. za zajęcie 2 miejsca 140 pkt za zajęcie 3 miejsca 150 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
Za wygranie Mistrzostw Europy Masters (UCI UEC PZKol)w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje liczbę punktów pomnożoną przez 3. Za zajęcie 1 miejsca 300 pkt. za zajęcie 2 miejsca 210 pkt za zajęcie 3 miejsca 150 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca
Za wygranie Mistrzostw Świata Masters (FINAŁ GRAND FONDO) (UCI UEC PZKol) w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje liczbę punktów pomnożoną przez 4. Za zajęcie 1 miejsca 400 pkt. za zajęcie 2 miejsca 280 pkt za zajęcie 3 miejsca 200 pkt. itd. adekwatni e jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
Zawodnik, który dołączy do zasadniczej grupy po wyznaczonym starcie "ostrym nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !
Zawodnik, który odłączy się od głównego peletonu i pomknie  do przodu, a nie poczeka w miejscu startu ostrego na zasadniczą grupę nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie.
Zawodnik, który samowolnie wybierze inną trasę niż "Nasielsk" lub „Pomiechówek” nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !
Jeżeli cała grupa uzgodni modyfikację trasy i wszyscy się na to zgodzą trasa wyścigu może ulec zmianie.
W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności punktacja na danym treningu może zostać anulowana.
Zawodnik, który przejeżdża linie mety po niewłaściwej stronie osi jezdni (jedzie pod prąd) nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !
Za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie uznane przez większośc grupy zawodnik może nie być brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !
zawodnik startujący na rowerze innym niż klasyczny szosowy (rower do jazsy na czas, rower z przystawką do jazdy na czas- "LEMOND") nie będzie otrzymywał punktów na mecie.
Jeżeli na danym dystansie nie wystartuje 10 zawodników to punktowany trening jest anulowany

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BARDZO WAŻNE !

  • Zespół Rondo Babka Team nie jest organizatorem a jedynie prowadzi statystyczną klasyfikację punktową kolarzy przejeżdżających umowną linię „mety” i stosujących się do REGULAMINU Pucharu Rondo Babka Team.

  • Zespół Rondo Babka Team nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe przed, w trakcie oraz po „punktowanym treningu”.

  • Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.

  • Każdy uczestnik treningu Rondo Babka Team powinien jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

  • Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team aby zdobyć punkty jest zobowiązany jechać w KASKU SZTYWNYM !

  • Za każde przejechanie na czerwonym świetle zawodnik będzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !

  • Za każde przejechanie przez przejazd kolejowy, przy opuszczonych zaporach zawodnik będzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !

  • Za każdą próbę jazdy za pojazdem napędzanym silnikiem spalinowym, bądź elektrycznym (samochód, T.I.R. autokar, autobus motocykl itp.)

 

Rondo Babka Team