MENU
PUNKTACJA
 
Punkty są przyznawane za :
   
 
każdy trening w niedzielę i święta (dni zaznaczone w kalendarzu na czerwono) w sezonie letnim.
   
 

Sezon letni trwa od końca marca, kiedy to czas zmienia się na letni do końca października, kiedy to czas zmienia się na zimowy.

   
 
wyjątek na okoliczność startu w zawodach :
   
jeżeli jakiś wyścig koliduje z punktowanym treningiem i ktoś postanowi wziąć w nim udział to taka osoba otrzyma punkty za zajęte miejsce na danych zawodach.
   

pod uwagę brane są wyścigi szosowe ze startu wspólnego (z wyłączeniem kryteriów i wyścigów ulicznych) w kategorii:

Masters (kat "0", I, II, III, IV)

Elita, Orlik, Junior, Junior Młodszy, Modzik, Żak

   
 

Kategoria Master V bierze udział w rywalizacji na specjalnych warunkach:

Kolarze mają oddzielną klasyfikację. Zawodnicy zdobywają punkty na treningach Rondo Babka Team oraz na wyścigach szosowych Master ze startu wspólnego, które kolidują z punktowanym treningiem. Kolarze zdobywają punkty na zawodach Masters niezależnie od ilości "zapunktowanych" rond.

   
 
system zdobywania punktów na punktowanym treningu
Rondo Babka Team
   
 
Trasa wyścigu to "Nasielsk" i tylko na tej rundzie będą przyznawane punkty (chyba, że cała grupa zgodnie wybierze inną trasę)
   
 
Po starcie "honorowym" z Ronda Babka kolarze mają obowiązek jechać zwartą grupą w umiarkowanym tempie (przysłowiowe 30 km/h), aż dojadą do miejscowości Jabłonna. Tam za ostatnimi światłami następuje lotny start "ostry" i w tym momencie zaczynamy ściganie !.
   
 

jest to podyktowane względami bezpieczeństwa związanymi z przejazdem kolarzy przez miasto - ruch aut, sygnalizacja świetlna itp.

   
 
I tak adekwatnie, jak to się działo na Pucharze Świata, punkty za zajęcie poszczególnych miejsc są następujące:
   
 
1. miejsce = 100 pkt.
2. miejsce = 70 pkt.
3. miejsce = 50 pkt.
4. miejsce = 40 pkt.
5. miejsce = 36 pkt.
6.miejsce = 32 pkt.
7. miejsce = 28 pkt.
8. miejsce = 24 pkt.
9. miejsce = 20 pkt.
10. miejsce = 16 pkt.

klauzula dla kategorii III, VI, V
11. miejsce = 10 pkt.
12. miejsce = 7 pkt.
13. miejsce = 5 pkt.
14. miejsce = 3 pkt.
15. miejsce = 1 pkt.

( osoba odpowiedzialna za punktację od 11 do 15 miejsca - Krzysztof Babicz )
 


Punkty na górskiej premii w "Goławicach"

1. miejsce = 20 pkt.
2. miejsce = 10 pkt.
3. miejsce = 5 pkt.

Górska premia („na górze w Goławicach”) na szczycie podjazdu w lesie około 3 km za mostkiem nad Wkrą. Na premii zawodnicy zdobywają 1 – 20 pkt. 2- 10 pkt. 3 – 5 pkt. Kolarze otrzymają punkty pod warunkiem zdobycia punktów na mecie (miejsce 1 – 10 i 11-15 w przypadku kat III, IV,V)
- (zapewne nie będzie tam kamery więc każdy powinien sam upomnieć się o punkty)
- (jeżeli zawodnik zdobędzie punkty na premii a nie zapunktuje na mecie to punkty przepadają i nie przechodzą na kolejnego kolarza)

   
 
system zdobywania punktów na zawodach:
   
 

Zawodnik, który chce mieć dopisane punkty wywalczone w zawodach do klasyfikacji Rondo Babka Team musi "zapunktować" co najmniej w 10 treningach ronda. ( zasada nie dotyczy punktów przyznawanych za miejsca 11 - 15)
Zawodnik ma obowiązek "upomnieć" się o dopisanie punktów napóźniej do piątku wypadającego przed przedosttanim punktowanym treningiem. Po tym terminie punktu nie zostaną dopisane.

   
Za zwycięstwo w jednych z w/w zawodów w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za zajęcie 2 miejsca 70 pkt za zajęcie 3 miejca 50 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
   
 
Za wygranie imprezy rangi mistrzowskiej np. Mistrzostwa Polski Masters w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje podwojoną liczbe punktów. Za zajęcie 1 miejsca 200 pkt. za zajęcie 2 miejsca 140 pkt za zajęcie 3 miejca 100 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
   
 
Za wygranie imprezy zaliczanej do Mistrzostw Świata np. Mistrzostwa Świata Masters w swojej kategorii wiekowej zawodnik otrzymuje liczbe punktów pomnożoną przez 4. Za zajęcie 1 miejsca 400 pkt. za zajęcie 2 miejsca 280 pkt za zajęcie 3 miejca 200 pkt. itd. adekwatnie jak na Rondzie Babka aż do 10 miejsca.
   
*
w/w klauzule dotyczą tylko i wyłącznie kolarzy z Rondo Babka Team
   
*

klauzula obejmująca Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata ma specjalne zastosowanie, uznając wybitne dokonania kolarzy jakimi niewątpliwie są sukcesy w w/w championatach punkty za te imprezy będą przyznawane bez względu na to czy dany wyścig koliduje z punktowanym treningiem Rondo Babka Team, czy też nie.

   
 
Każdy uczestnik treningu Rondo Babka Team powinien jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
   
  Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team aby zdobyć pukty jest zobowiązany jechać w KASKU SZTYWNYM !
   
  Każdy uczestnik punktowanego treningu Rondo Babka Team bierze w nim udział na własną odpowiedzialność
   
 
zachowania niedozwolone na punktowanym treningu
Rondo Babka Team
   
 
Za każde przejechanie na czerwonym świetle zawodnik bedzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie bedzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !.
   
 
Za każde przejechanie przez przejazd kolejowy, przy opuszczonych zaporach zawodnik bedzie dyskwalifikowany, a co za tym idzie nie bedzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !.
   
 
Za każdą próbę jazdy za pojazdem napędzanym silnikiem spalinowym, bądź elekktrycznym (samochód, T.I.R. autokar, autobus motor itp.) zawodnik bedzie dyskwalifikowany, i nie bedzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !.
   
 
Zawodnik, ktróry dołączy do zasadniczej grupy po starcie "ostrym" w miejscowości Jabłonna nie bedzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie !.
   
 

Zawodnik, który odłączy się od głównego peletonu i pomknie do przodu, a nie poczeka w miejscu startu ostrego na zasadniczą grupę nie będzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie.

   
 
Zawodnik, który samowolnie wybierze inną trasę niż "Nasielsk" nie bedzie brany pod uwagę przy rozdawaniu punktów na mecie ! (jeżeli cała grupa uzgodni modyfikację trasy i wszyscy sie na to zgodzą trasa wyścigu może uledz zmianie).
   
 
W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności punktacja na danym treningu może zostać anulowana.

 


Rondo Babka Team