Ilość odwiedzeń
ARCHIWUM - styczeń
Informacja - PZKol

30.01.2005


Polski Związek Kolarski ogłosił: Konkurs na trenerów. Prawdopodobnie ma to poprawić sytuację kolarstwa w naszym kraju, a czy coś to da-oceńcie sami ...

czaj więcej >>>


Informacja - PZKol

30.01.2005


Polski Związek Kolarski ogłosił: Konkurs na trenerów. Prawdopodobnie ma to poprawić sytuację kolarstwa w naszym kraju, a czy coś to da oceńcie sami ...

czytaj więcej >>>

trening

30.01.2005


(Jak by ktoś coś wiedział o niedzielnym treningu, i chciał się tym podzielić z innymi to proszę mi o tym napisać)

trening

29.01.2005


W dniu dzisiejszym na "Babce" zabrało się tylko 4 kolarzy. Po odczekaniu 15 minut zawodnicy wyjechali na trening. Grupa prowadzona przez Jerzego Cerankę i Krzysztofa Babicza przejechała przez Łomianki, Dziekanów i dotarła do Czosnowa. W tym miejscu kolarze zawrócili na Warszawę. Na tym odcinku trasy Klarze w dalszym ciągu jechali w tempie około 30 km/h i po pewnym czasie przejechali przez Dziekanów i Łomianki. Dalej kolarze przejechali linię mety bez walki.

trening

23.01.2005


Tego poranka na "Babce" zjawiło się 11 kolarzy. Po odczekaniu 15 minut zawodnicy rozpoczęli trening ... Grupa wyjechała z ronda w kierunku PKS Marymont. Dalej stawka przejechała obok AWF i po chwili znalazła się w Łomiankach. Od poczštku treningu kolarze jechali pod wiatr, co zniechęciło wszystkich do szybkiej jazdy. Stawka zmierzała do Czosnowa w tempie około 30 km/h. Za Dziekanowem w pewnym momencie zaatakował Krzysztof Skrobisz, za którym pojechał Sylwester Matusiak - SylwuS. Po około 2 km wspólnej jazdy w/w dwójka zwolniła i poczekała na resztę stawki. Do Czosnowa dotarła cała grupa. W tym miejscu kolarze zawrócili na Warszawę. Na tym odcinku trasy grupa jechał w tempie przekraczajšcym 40 km/h, a na jej czele zmieniali się SylwuS, Marcin Słoma, Marysia Cześnik i Krzysztof Babicz. Po jednej z mocniejszych zmian na czele pozostał tylko SylwuS i Słomka. Owa dwójka chwilowo przyspieszyła do 50 km/h. Po chwili czołówka zwolniła i do Łomianek dotarła cała grupka. Za światłami kolarze jechali parami i przejechali linię mety bez walki.

trening
22.01.2005


W dniu dzisiejszym na rondzie zjawiło się około 15 osób. Po odczekaniu kwadransa kolarze wyjechali na trening ...

trening
16.01.2005


Dzisiejszego mroźnego poranka na rondzie zjawiło się około 20 zawodników. Po upływie 15 minut kolarze wyjechali na trening ...


trening
15.01.2005


Dzisiejszego dnia na "Babce" zebrało się około 30 kolarzy. Po odczekaniu 15 minut zawodnicy rozpoczęli trening ...


trening
09.01.2005


W ten kolejny iście letni poranek na rondzie zebrało się prawie 20 osób. Po odczekaniu 10 minut kolarze wyjechali na trening ...


trening
08.01.2005


Dzisiejszego iście letniego poranka na "Babce" zjawiło się ponad 30 osób (jak na okres zimowy jest to rekordowa frekwencja). Punktualnie o 10:15 kolarze rozpoczęli trening. Grupa wyjechała z ronda stałą zimową trasą prowadzącą obok PKS Marymont, AWF, która ma wylot w Łomiankach. Dalej duża grupa na czele której tempo dyktowali Tadeusz Pośpiech i Tadeusz Czyż jechała w tempie około 35 km/h. Stawka jadąca z w/w prędkością przejechała przez Dziekanów i dotarła do Czosnkowa. W tym momencie część kolarzy zawróciła, a najwytrwalsza piętnastka skierowała się e lewo na bocznš drogę, której wylot jest przed miejscowością Roztoka. Na tym odcinku trasy stawka jechała spokojnie a na jej czele znajdował się Krzysztof Babich, który jechał w tempie 30 km/h. Dalej kolarze wyjechali na głównš drogę prowadzšcš do Leszna. Na tym odcinku trasy tempo jazdy wahało się pomiędzy 30 a 35 km/h. Przed w/w miejscowością na czele stawki ponownie znajdował się Krzysiek Babich. Na około 750 metrów przed lotnym finiszem na tablicę "Leszno" do przodu uszył Jerzy Ceranka - Ceranek, który rozpoczšł pogoń za jednym zawodnikiem. W ślad za nim ruszył Sylwester Matusiak - SylwuS i niezmordowany Krzysiek Babicz. Na końcowych metrach na prowadzenie wysunšł się SylwuS i to on jako pierwszy przejechał lotną premię. Dalej kolarze skręcili w lewo na Zaborów. Na tym odcinku trasy na czele stawki przed grupą przez chwilę jechał Tadek Pośpiech i Kozioł. Zostali oni dogonieni przez świetnie dysponowanš tego dnia Marysię Cześnik. Dalej kolarze dojechali do Borzęcina. W tej miejscowości na prowadzenie wyszedł Marcin Słoma, który jadšc na rowerze MTB rozpędził się do 40 km/h. Gdy Słomka po około 1.5 km prowadzenia zszedł ze zmiany na czoło stawki wyszedł SylwuS, a zaraz po nim Krzysiek Babicz. Gdy ten ostatni zszedł ze zmiany miała miejsce decydująca akcja tego dnia. Na czoło stawki wyszedł Jurek Gajewski, który podkręcił tempo jady do 50 km/h. Za nim utrzymali się tylko SylwuS i Krzysiek Babich. Owa trójka, której motorem napędowym był Gajeszczak szybko uzyskała sporš przewagę nad pozostałymi kolarzami. Dalej na światłach w Babicach Jurek skręcił w lewo a Sylwek z Krzyśkiem pojechali dalej prosto na Warszawę. Przed ulicš Lazurowš do w/w dwójki resztę stawki docišgnšł nie kto inny jak niezmordowana Marysia.

 
SONDA 1
SONDA 2