trening
29.04.2012


Trasa: Nasielsk
Frekwencja: ponad 100 osób

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Piotr Skarżyński

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Piotr Skarżyński 100 pkt.
 2. Adrian Banaszek 70 pkt.
 3. Łukasz Ziemka 50 pkt.
 4. Maciej Rogulski 40 pkt.
 5. Paweł Maćkowski 36 pkt.
 6. Krzysztof Dziedzic 32 pkt.
 7. Robert Radosz 28 pkt.
 8. Kamil Lewandowski 24 pkt.
 9. Andrzej Sułecki 20 pkt.
 10. Piotr Kieblesz 16 pkt.

  11. Andrzej Ramza 10 pkt.
  12. Jarosław Poślad 7 pkt.
  13. Andrzej Kozłowski (Koziołek) 5 pkt.
  14. Zbigniew Rybacki 3 pkt.
  15. Krzysztof Babicz 1 pkt.

wyniki lotnej górskiej premii:

1. Paweł Maćkowski 20 pkt.
2. Łukasz Ziemka 10 pkt.
3. Kamil Lewandowski 5 pkt.

 

trening
22.04.2012


Trasa: Nasielsk
Frekwencja: ponad 100 osób

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Adam Żuber

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Adam Żuber 100 pkt.
 2. Dariusz Kołakowski 70 pkt.
 3. Andrzej Widziewicz 50 pkt.
 4. Wojciech Kwiatek 40 pkt.
 5. Szymon Kotowski 36 pkt.
 6. Baltazar Brukalski 32 pkt.
 7. Arkadiusz Szczerbiak 28 pkt.
 8. Ernest Kurowski 24 pkt.
 9. Bogdan Banaszek 20 pkt.
 10. Mirosław Banaszek 16 pkt.

  11. Zbyszek Rybacki 10 pkt.
  12. Andrzej Ramza 7 pkt.
  13. Janusz Dworzycki 5 pkt.
  14. Jarosław Poślad 3 pkt.

wyniki lotnej górskiej premii:

1. Andrzej Widziewicz 20 pkt.
2. Adam Żuber 10 pkt.
3. ...

 

trening
15.04.2012


Trasa: Dębe
Frekwencja: około 15 osób

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Szymon Kotowski

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Szymon Kotowski 100 pkt.
 2. Andrzej Sułecki 70 pkt.
 3. Wojciech Kwiatek 50 pkt.
 4. Paweł Buczkowicz 40 pkt.
 5. ... 36 pkt.
 6. Jarosław Poślad 32 pkt.
 7. Zbigniew Rybacki 28 pkt.
 8. Maciej Brzeziński 24 pkt.
 9. Witold Sochoń 20 pkt.
 10. ... 16 pkt.
trening
09.04.2012


Trasa: Nasielsk
Frekwencja: około 60 osób

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Adrian Banaszek

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Adrian Banaszek 100 pkt.
 2. Maciej Rogulski 70 pkt.
 3. Bogdan Banaszek 50 pkt.
 4. Grzegorz Grzyb 40 pkt.
 5. Krzysztof Dziedzic 36 pkt.
 6. Adam Czorniej 32 pkt.
 7. Adam Żuber 28 pkt.
 8. Andrzej Jastrzębski 24 pkt.
 9. Norbert Banaszek 20 pkt.
 10. Andrzej Urbański 16 pkt.

  11. Jarosław Poslad 10 pkt.
  12. Lechosław Michalak 7 pkt.
  13. Andrzej Kozłowski (Koziołek) 5 pkt.

wyniki lotnej górskiej premii:

1. Maciej Rogulski 20 pkt.
2. Norbert Banaszek 10 pkt.
3. ...

 

trening
08.04.20112


Trasa: Dębe
Frekwencja: około 10 osób

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Sylwester Matusiak

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Sylwester Matusiak 100 pkt.
 2. Paweł Maćkowski 70 pkt.
 3. Krzysztof Dziedzic 50 pkt.
 4. Grzegorz Grzyb 40 pkt.
 5. Szymon Kotowski 36 pkt.
 6. ............................ 32 pkt.
 7. ............................. 28 pkt.
 8. .............................. 24 pkt.
 9. ............................. 20 pkt.
 10. ............................ 16 pkt.

wyniki lotnej górskiej premii:

1. ...
2. ...
3. ...

 

trening
01.04.20112


W dniu dzisiejszym na treningu zjawiło się około ... osób ...

zwycięzca dzisiejszego treningu:

Krzysztof Dziedzic

Wyniki dzisiejszego treningu:

 1. Krzysztof Dziedzic 100 pkt.
 2. Paweł Buczkowicz 70 pkt.
 3. Paweł Maćkowski 50 pkt.
 4. Bartosz Michalski 40 pkt.
 5. Jarosław Poślad 36 pkt.
 6. Witold Sochoń 32 pkt.
 7. ............................. 28 pkt.
 8. Przemysław Łazarski 24 pkt.
 9. ............................. 20 pkt.
 10. ............................ 16 pkt.

wyniki lotnej górskiej premii:

1. ...
2. ...
3. ...